Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4722 368f 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viawasnae wasnae
4183 c226 500
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
3749 1e61 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viatfu tfu
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
9731 8f71 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaExfeletes Exfeletes
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viavigil vigil

A teraz wracamy do samego tekstu spłodzonego przez policjantów z lubińskiej komendy:

   • "Pamiętaj - Twój wygląd zewnętrzny i zachowanie często budują ewentualną sytuację niebezpieczną. Warto wiedzieć, jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. "
Zaczynamy od nazywania gwałtu "nieprzyjemną konsekwencją". Fantastycznie...

     "Często, wygląd zewnętrzny stanowi jedną z głównych przyczyn zaczepek ze strony mężczyzn."
Policjanotwi, który to pisał, polecam lekturę zwierzeń prawdziwych kobiet na temat seksualnych zaczepek. Dziwnym trafem często ten prowokujący "wygląd zewnętrzny" oznacza bycie dwunastolatką w bluzce z postaciami z kreskówek.  

   • "Krótkie spódnice i wydekoltowane bluzki zostaw na spotkania w gronie ludzi, których znasz i z którymi czujesz się bezpiecznie. Mocny makijaż, mini spódniczka i buty na wysokim obcasie nie są najodpowiedniejszym strojem na przejście przez park w nocy."

Ech. Chyba trzeba powtórzyć jeszcze raz:

80% gwałtów dokonuje się przez osobę znaną ofierze.

Dalej:

   • "Pamiętaj, że Twój prowokujący wygląd wielu mężczyzn potraktuje jako zaproszenie do krótkiej i owocnej znajomości. "

Owocnej znajomości. Owocnej. Znajomości.

Panie policjancie. Mówisz o GWAŁCIE. Jakim cudem przyszło ci do głowy, że to będą odpowiednie słowa? Czy to jest poradnik pisany z punktu widzenia gwałciciela? Bo tak to brzmi. Obleśne. 

   • "Jeśli spożywasz alkohol na spotkaniach towarzyskich, zakończ jego spożycie na etapie, kiedy wszystko wokół widzisz i postrzegasz wyraźnie. Istnieje takie chamskie przysłowie „baba pijana to cnota sprzedana."

Wow. Jeszcze lepiej. Funkcjonariusze policji pouczają nas o naszym bezpieczeństwie używając przysłów o pijanych babach i określając gwałt jako sprzedaną cnotę.

    • "Nie prowokuj mężczyzn zbyt zalotnym zachowaniem."

Najlepiej nakryj się kocem, siądź w kącie i nie odzywaj się do nikogo. Jeżeli już musisz, bądź cicha, pokorna i skromna. Nie prowokuj. Rozmowa z mężczyznami to jak rozbrajanie tykającej bomby. Kilka zalotnych spojrzeń i w każdym budzi się gwałciciel. 

Czy to jest poradnik klinicznego paranoika? Chyba tak. Dobitnie świadczą o tym porady z akapitu zatytułowanego "mieszkanie":

    • "Unikaj jazdy windą z nieznajomymi osobami."

Naprawdę? To jest normalne zachowanie rekomendowane przez komendę policji? Czekanie na pustą windę, żeby uniknąć gwałtu? 

Z akapitu "życie szkolne":

    • "Chłopcy w tym wieku są bardzo pobudliwi - nie prowokuj ich dodatkowo."

Chłopcy w tym wieku mogą dostać wzwodu od wyjątkowo czułego podmuchu wiatru. Nie zmieni tego zakrywanie dziewczynkom ramion, kolan, łokci, ramiączek od staników czy innych rzeczy, które dorośli faceci uznają akurat za prowokujące. Może skupmy się na uczeniu chłopców samokontroli zamiast ciągłym uczeniu dziewczynek, że robią coś nie tak, bo mają ciało?

   • "Uważaj, aby niewinne żarty z kolegą z pracy, których granice rzekomo kontrolujesz, nie wyszły poza ramy Twojego przyzwolenia."

To chyba kolega z pracy powinien uważać, żeby nie wyjść poza ramy mojego przyzwolenia? 

    • "Zawsze zastanów się, czy miejsce, w którym się znajdziesz, będzie bezpieczne, jakie masz tam szansę, gdyby doszło do usiłowania ataku na twoją osobę."

To jest punkt z akapitu o "miejscu pracy". Panowie z komendy policji w Lubinie uczą nas, że powinnyśmy wybierać miejsce pracy pod kątem tego, jak łatwo jest z niego uciec w przypadku ataku gwałciciela. Jeżeli to nie jest wyższy level paranoi - to nie wiem, co jest. 

   • "Nie powoduj w gronie znajomych mężczyzn mocno dwuznacznych sytuacji."

A teraz policjanci uczą nas, że kobieta nie może inicjować seksu ani nawet go sugerować, bo naraża się na gwałt. 

  • "Nawet niewinne żarty kolega może zrozumieć czasem zupełnie inaczej, niż Ty to sobie wyobrażasz."

To jest jego problem. Żartować też nie mogę, bo narażam się na gwałt? To jest dopiero żart...

   • "Grono znajomych powoduje poczucie bezpieczeństwa - nie pozwól by obezwładniło ono Twoją czujność."

Życie kobiety to najwyraźniej wieczna czujność i gotowość do obrony przed gwałtem w każdej sytuacji i w każdym towarzystwie. Podczas spędzania czasu ze znajomymi powinnyśmy bezustannie poszukiwać w nich cech gwałcicieli i obmyślać plany ucieczki. Oczywistość.

    • "Panuj nad ilością spożytego alkoholu przez siebie i Twojego partnera."

Wieczna czujność dotyczy też pilnowania partnera, bo przecież wiadomo, że faceci sami nie potrafią się kontrolować.

    • " Wielokrotnie „specjaliści" od dobrej rozrywki zapewniają o zbawiennym wpływie marihuany, czyli popularnej „trawki". Pamiętaj, że jak weźmiesz raz, możesz już brać do końca (niedługiego) życia."

MARIHUANEN ZABIJA.

Zakończmy na tej marihuanie. Proszę. Na żaden dalszy komentarz nie mam siły. 


Dane i statystyki pochodzą z raportu "Dość milczenia", którego lekturę serdecznie polecam.

http://kiciputek.blogspot.com/
Reposted fromlexi lexi viavigil vigil
5027 aa2d
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu
9081 c1cf
Reposted fromlol69 lol69 viaghalbadious ghalbadious
0008 3ba0 500

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

Reposted fromhybr1s hybr1s viaghalbadious ghalbadious
2586 89fb 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawasnae wasnae
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viadefinicjamilosci definicjamilosci
3841 3832 500
Reposted fromtfu tfu
3137 5982 500
Reposted frommart6na mart6na viatfu tfu
9754 ba33 500

hexmaniacshayne:

yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 23, 1924

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 7, 1924

1920s shitposting

Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viastonerr stonerr
3459 12ba 500
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl